Sign in to follow this  
Followers 0
alan.weldon

Captain Picard

2 posts in this topic

xxxXRRRMMMMMMMMMMMMMMMxxx,.

xXXRRRRRXXXVVXVVXXXXXXXRRRRRMMMRx,

xXRRXRVVVVVVVVVVVVVVVXXXXXRXXRRRMMMMMRx.

xXRXXXVVVVVVVVVVVVVVVVXXXXVXXXXXXRRRRRMMMMMxx.

xXRRXXVVVVVttVtVVVVVVVVVtVXVVVVXXXXXRRRRRRRMMMMMXx

xXXRXXVVVVVtVttttttVtttttttttVXXXVXXXRXXRRRRRRRMMMMMMXx

XRXRXVXXVVVVttVtttVttVttttttVVVVXXXXXXXXXRRRRRRRMMMMMMMMVx

XRXXRXVXXVVVVtVtttttVtttttittVVVXXVXVXXXRXRRRRRMRRMMMMMMMMMX,

XRRRMRXRXXXVVVXVVtttittttttttttVVVVXXVXXXXXXRRRRRMRMMMMMMMMMMM,

XXXRRRRRXXXXXXVVtttttttttttttttttVtVXVXXXXXXXRRRRRMMMMMMMMMMMMM,

XXXXRXRXRXXVXXVtVtVVttttttttttttVtttVXXXXXXXRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMR

VVXXXVRVVXVVXVVVtttititiitttttttttttVVXXXXXXRRRRRMRMMMMMMMMMMMMMMV

VttVVVXRXVVXtVVVtttii|iiiiiiittttttttitXXXRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMM

tiRVVXRVXVVVVVit|ii||iii|||||iiiiiitiitXXXXXXXXRRRRRRMMMMMMMMMMMMM

+iVtXVttiiii|ii|+i+|||||i||||||||itiiitVXXVXXXRRRRRRRRMMMMMMRMMMX

`+itV|++|tttt|i|+||=+i|i|iiii|iiiiiiiitiVtti+++++|itttRRRRRMVXVit

+iXV+iVt+,tVit|+=i|||||iiiiitiiiiiiii|+||itttti+=++|+iVXVRV:,|t

+iXtiXRXXi+Vt|i||+|++itititttttttti|iiiiitVt:.:+++|+++iXRMMXXMR

:iRtiXtiV||iVVt||||++ttittttttttttttttXXVXXRXRXXXtittt|iXRMMXRM

:|t|iVtXV+=+Xtti+|++itiiititittttVttXXXXXXXRRRXVtVVtttttRRMMMM|

+iiiitttt||i+++||+++|iiiiiiiiitVVVXXRXXXRRRRMXVVVVttVVVXRMMMV

:itti|iVttt|+|++|++|||iiiiiiiittVVXRRRMMMMMMRVtitittiVXRRMMMV

`i|iitVtXt+=||++++|++++|||+++iiiVVXVRXRRRV+=|tttttttiRRRMMM|

i+++|+==++++++++++++++|||||||||itVVVViitt|+,,+,,=,+|itVX'

|+++++.,||+|++++=+++++++|+|||||iitt||i||ii||||||itXt|

t||+++,.=i+|+||+++++++++++++|i|ittiiii|iiitttttXVXRX|

:||+++++.+++++++++|++|++++++|||iii||+:,:.-+:+|iViVXV

iii||+++=.,+=,=,==++++++++++|||itttt|itiittXRXXXitV'

;tttii||++,.,,,.,,,,,=++++++++++|iittti|iiiiVXXXXXXV

tVtttiii||++++=,,. . ,,,=+++++++|itiiiiiii||||itttVt

tVVttiiiii||||++++==,. ..,.,+++=++iiiiiitttttVVXXRRXXV

..ttVVttitttii||i|||||+|+=,. .,,,,==+iittVVVXRRMXRRRV

...'''ittitttttitVttttiiiiii|ii|++++=+=..... ,.,,||+itiVVXXVXV

,|iitiiitttttttiiiii||ii||||||||+++++,.i|itVt+,,=,==.........

,|itiiiVtVtiii||iiiiii|||||||++||||tt|VXXRX| .... .. ' ' '.

,,i|ii||i||+|i|i|iiiiiiii||||ittRVVXRXRMX+, . ... . ,

. .,+|++|||||ii|i|iiiitttVVttXVVXVXRRRRXt+. ..... . . ,. .

. . ,,++|||||||i|iiitVVVXXXXVXXVXXRRRV+=,..... .... .. ..

.,,++|||i|iittXXXXRMViRXXXXRVt+=, .. ...... . ..

,XX+.=+++iitVVXXXRXVtXXVRRV++=,..... .,, . .

.... +XX+|i,,||tXRRRXVXti|+++,,. .,,. . . .. . . ....

. . . .. ..........++,,..,...,.... .. .. ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0